HVER ER STAÐA SVEITARFÉLAGANNA Í DAG?

Mikilvægt er að kjósendur myndi sér skoðun um kosti og galla sameiningar. Eftirfarandi er greining á hvoru sveitarfélagi fyrir sig

Garður – staðan

Stofnað 1908 21 km2 land

Íbúar

Íbúafjöldi: 1.625, fjölgaði um 6,0% á síðasta ári.
Meðalaldur 36,8 ár.

Rekstur

Tekjur á íbúa: 789.000 (13.000 yfir landsm.)
Gjöld á íbúa: 779.000 (14.000 yfir landsm.)

Framlegð: 79.000

 • Tekjur og gjöld á hvern íbúa eru mun lægri í  Garðinum en hjá Sandgerðisbæ
Eignir og skuldir

Eign á hvern íbúa: 2.166.000

 • Heildareignir á hvern íbúa í Garði eru 400 þús.kr. lægri
  en í Sandgerði einkum vegna meiri fastafjármuna.
 • Handbært fé á hvern íbúa í Garði er um 162 þús.kr. hærri en í
  Sandgerði.

 

Skuldir á hvern íbúa: 388.000

 • Skuldir á hvern íbúa er um 1,6 m.kr. lægri í Garðinun en  í Sandgerði.
 • Skuldsetning Garðs hefur lækkað frá árinu 2013 um
  20% og er það einkum í B – hluta meðan skuldir A – hluta hafa verið
  á bilinu 40-50% á tímabilinu.

 

Eigið fé: 1.660.000

 • Eiginfjárstaða á hvern íbúa í Garði er mjög góð í samanburði við önnur sveitarfélög af svipaðri stærð.
Skattar og gjöld

Útsvar er 14,52% (hámarksútsvar eins og í Sandgerði)

Fasteignagjöld m.v. 130 fm2 íbúð og 900.000 kr. tekjur hjóna: 188.263

Skólagjaldskrá er mjög sambærileg á milli sveitarfélaganna þó sýnu lægri í Garðinum. Um það bil 2.000 krónum hærri á mánuði fyrir vísitölufjölskylduna.

Sandgerði – staðan

Stofnað 1886 65 km2 land.

Íbúar

Íbúafjöldi: 1.760, fjölgaði um 8,3% á síðasta ári.
Meðalaldur 36,1 ár.

Rekstur

Tekjur: 979.000 (212.000 yfir landsm.)
Gjöld: 945.000 (152.00 yfir landsm.)

Framlegð: 102.000

 • Tekjur og gjöld á hvern íbúa eru mun hærri hjá Sandgerðisbæ en í  Garðinum
Eignir og skuldir

Eign á hvern íbúa: 2.568.000

 • Heildareignir á hvern íbúa í Sandgerði er um 400 þús.kr. hærri en í Garði einkum vegna meiri fastafjármuna.
 • Handbært fé á hvern íbúa í Sandgerði er um 162 þús.kr. lægri en í Garði.

 

Skuldir á hvern íbúa: 2.039. 000

 • Skuldir á hvern íbúa er um 1,6 m.kr. hærri í Sandgerði en í Garði
 • Skuldsetning Sandgerðisbæjar hefur lækkað frá árinu 2013 um
  60% í A og B – hluta, þar af A – hluti um 50%.

 

Eigið fé: 889.000

 • Eiginfjárstaða er góð í Sandgerði miðað við sambærilega sveitarfélög en þó töluvert lakari en í Garði.
Skattar og gjöld

Útsvar er 14,52% (hámarkútsvar eins og í Garði)

Fasteignagjöld m.v. 130 fm2 íbúð og 900.000 kr. tekjur hjóna: 244.364

Skólagjaldskrá er mjög sambærileg á milli sveitarfélaganna þó sýnu hærri í Sandgerði. Um það bil 2.000 krónum hærri á mánuði fyrir vísitölufjölskylduna.

STAÐREYNDIR UM SAMEINAÐ SVEITARFÉLAG
3.500

íbúar , eða um 1% af íbúafjölda Íslands. Þar af rúmlega 800 börn

36,4

ára meðalaldur, eða lægri en landsmeðaltal sem er 37,9 ár.

2x

hærra eigið fé sameinaðs sveitarfélags en landsmeðaltal.

6 km

tæplega skilja að byggðakjarna í Sandgerði og Garði.

Hvað ef sameining verður samþykkt?
Könnun meðal íbúa í Garði og Sandgerði.
 • Sterkari stjórnsýslueining til að gæta hagsmuna íbúanna.
 • Betri forsendur til að veita faglega og sérhæfða þjónustu
 • Fjárhagslega sterkara sveitarfélag til að takast á við sveiflur í efnahagslífi án þess að þurfa að skerða þjónustu við íbúa.
 • Einföldun á stjórnkerfi og þar með betri þjónustu.
 • Bætt nýting fjármuna sveitarfélagsins.
 • Stjórnsýslan kann að virðast fjarlægari íbúum.
 • Tilfinning um minna íbúalýðræði.
 • Samræming og breytingar á gjaldskrám.
SVIÐSMYNDIRNAR MIÐAÐ VIÐ ÁRIÐ 2030

Með eftirfarandi sviðsmyndunum sem dregnar voru upp af KPMG er leitast við að lýsa líklegri þróun samfélaganna í framtíðinni. Markmið sviðsmyndanna er þó fyrst og fremst að skilja umhverfið og skapa skilning á því hvað rétt sé að gera í dag til að undirbúa framtíðina.
Mælikvarði góðra sviðsmynda er ekki sá hversu vel eða nákvæmlega þær rætast í framtíðinni, heldur hvort þær leiði til betri ákvarðana í dag.

SPURNINGAR OG SVÖR

Af hverju er að halda úti tveim bæjarskrifstofum ?

Samkvæmt skýrslu KPMG er gert ráð fyrir að ef sveitarfélögin verða sameinuð verði núverandi bæjarskrifstofur sveitarfélaganna nýttar fyrir stjórnsýslu sameinaðs sveitarfélags. Á báðum stöðum verði afgreiðslur til að veita þeim íbúum þjónustu sem þurfa að sækja hana á bæjarskrifstofu. Þá verður stjórnsýslunni skipt á skrifstofurnar á hvorum stað í samræmi við þjónustuflokka og uppskiptingu teyma.  Til dæmis verði á öðrum staðnum fjármál, stjórnsýsla, framkvæmdir, byggingar-og skipulagsmál. Á hinum staðnum fjölskyldumálefni í heild, félags-, fræðslu-, menningar-og frístundamál. Þannig verði núverandi húsnæði sveitarfélaganna nýtt, með áherslu á gott aðgengi íbúanna að stjórnsýslu sveitarfélagsins og á góða þjónustu við íbúa. Nánar um þetta á bls. 54 í skýrslu KPMG.

Mun sólin áfram setjast á Garðskaga?

Svo lengi sem sólin skín og gengur sinn sólargang mun sólsetrið sjást frá Garðskaga.

 

Hvert er viðmiðið við stærð árganga í sveitarfélaginu, hvar liggja mörkin við að árgangur sé keyrður yfir í hitt “hverfið” í skóla?

Gert er ráð fyrir að börn gangi í sína „hverfisskóla“, þ.e. börn í Sandgerði fara í sinn skóla þar og börn í Garði í sinn skóla þar. Í skólum í stærri bæjum hafa börn ekki verið keyrð milli hverfa, heldur fundnar aðrar lausnir ef bekkir eru of stórir eða of litlir. Bæði Sandgerði og Garður hafa lagt metnað í að standa vel að skólastarfi og það er okkar allra að stuðla að því að ekki verði breytingar á þeim áherslum sameinist sveitarfélögin.

Af hverju eruð þið að standa í þessu? Hver á að hugsa um börnin? Já og sorpið?

Bæjarstjórnir Garðs og Sandgerðis ákváðu að vel yfirlögðu ráði að láta fara fram úttekt á kostum og göllum sameiningar sveitarfélaganna og leggja það svo í hendur íbúa hvort eigi að sameina eða ekki.

Sameinað sveitarfélag mun eftir sem áður  hugsa um og huga að börnum og unglingum,  sinna þeim skyldum og verkefnum sem þau hafa gert hingað til.

Kalka er í eign allra sveitarféaga á Suðurnesjum og sér um sorphirðu og sorpeyðingu. Það breytist ekki við sameiningu.

Munu fasteignagjöld og leikskólagjöld lækka í Sandgerði ef af sameiningu verður?

Óheimilt er að mismuna íbúum í sveitarfélagi með þeim hætti að mismunandi gjaldskrá sé milli hverfa, í þessu tilfelli í Sandgerði og Garði. Það er því alveg ljóst að ein gjaldskrá mun gilda í sameinuðu sveitarfélagi.  Verði sveitarfélögin sameinuð munu  leikskólagjöld í leikskólunum verða þau sömu. Það sama gildir um fasteignagjöld og öll önnur gjöld.

Venjan hérlendis þegar sveitarfélög hafa sameinast hefur verið sú að nýjar gjaldskrár hafa tekið mið af lægri gjöldum.

Verði sveitarfélögin sameinuð kemur það í hlut  næstu bæjarstjórnar að taka endanlega ákvörðun um hvernig gjaldskrá verður útfærð.

 

 

 

Ef sameining þá hvað?

Breytingar á stjórnskipulagi

 • Níu manna bæjarstjórn kjörin fyrir hið nýja sveitarfélag.
 • Uppbygging nefndakerfis yrði sambærileg því sem nú er, en nefndum að líkindum fækkað.
 • Einn bæjarstjóri yrði fyrir sameinað sveitarfélag.
 • Skipulag þjónustu sveitarfélagsins yrði sambærilegt því sem er í dag, en með meiri áherslu á samþættingu velferðar-og fræðsluþjónustu.
 • Val á nafni nýs sveitarfélags.
 • Kosin ný sveitarstjórn.
 • Fjárhagsáætlun fyrir nýtt sveitarfélag unnin árið 2018 fyrir 2019 og framtíðina
 • Ný gjaldskrá og skattheimta unnin árið 2018 fyrir 2019 og framtíðina.
 • Jöfnunarsjóður sveitarfélaga veitir framlag 100 mkr. framlag til endurskipulagningar stjórnsýslu og þjónustu.
 • Jöfnunarsjóður sveitarfélaga veitir framlag 294 mkr. vegna skuldajöfnunar

Hverjir geta kosið?

 • Þeir sem eiga lögheimili í Sandgerði eða Garði og hafa náð 18 ára aldri.
 • Allir íslenskir ríkisborgarar hafa kosningarétt.
 • Danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili á Íslandi í þrjú ár samfellt fyrir kjördag hafa kosningarétt.
 • Aðrir erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili á Íslandi í fimm ár samfellt fyrir kjördag hafa kosningarétt.
 • Þeir sem eiga lögheimili í sveitarfélögunum 3 vikum fyrir kjördag.

Mun sameinað sveitarfélag fá lægri framlög úr Jöfnunarsjóði, en er í dag?

Framlög til sameinaðs sveitarfélags verða, að óbreyttu jöfnunarkerfi, sambærileg og þau eru nú.

Munu skattar og gjöld hækka ef sameining verður samþykkt?

Skattar og gjöld eru mismunandi sveitarfélögunum tveimur, eins og sjá má í skýrslu KPMG. Með sameiningu verður gjaldskrá hins vegar samræmd.

Hvenær verður nýja sveitarfélagið til?

Ef sameining verður samþykkt, þá verður ný bæjarstjórn kosin í maí 2018 og nýja sveitarfélagið tekur til starfa í framhaldinu.

Hvað mun nýja sveitarfélagið heita, ef það verður sameinað?

Það verður ákveðið í samráði við íbúa, ef til sameiningar kemur.

Hætta Sandgerðisdagar og Sólseturshátíð ef sveitarfélagið verður sameinað?

Sandgerðisdagar og Sólseturshátíðin verða áfram.

Verða íþróttafélögin sameinuð ef sveitarfélögin verða sameinuð?

Sveitarfélögin hafa ekki áhrif á það hvort sjálfstæð og frjáls félög sameinast, hvort sem það eru íþróttafélögin, björgunarsveitirnar eða önnur félög.

Hvar verða bæjarskrifstofurnar?

Það er gert ráð fyrir að áfram verði bæjarskrifstofur í báðum byggðakjörnum, en ákveðin sérhæfing verði á hvorum stað.

Hvar er kosið?

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla er hafin hjá sýslumönnum og í sendiráðum erlendis.

Þann 11. nóvember verða kjörstaðir í grunnskólum Garðs og Sandgerðis.  Kjörfundur verður sérstaklega auglýstur fyrir kjördag.

Verða skólarnir sameinaðir á einn stað ef sameining verður samþykkt?

Það er gert ráð fyrir að áfram verði reknir leik- og grunnskólar í báðum byggðakjörnum, enda er börnum að fjölga í þeim báðum.

Finnurðu ekki svar við þinni spurningu?
Sendu okkur spurningu og við reynum eftir fremsta megni að svara henni.
Takk fyrir! Við höfum móttekið spurninguna þína.
Við munum reyna að svara öllum spurningum eins fljótt og mögulegt er.